#astronomia #kosmos #nauka #gruparatowaniapoziomu #xkcd
Porównanie rozmiaru sfotografowanej czarnej dziury do ukłaldu słonecznego: