ESA zabezpiecza gwarantowany dostęp Europy do przestrzeni kosmicznej poprzez program przygotowawczy dotyczący przyszłych wyrzutni, FLPP.

FLPP analizuje możliwości i zagrożenia związane z różnymi koncepcjami pojazdów nośnych i związanymi z nimi technologiami. Demonstracje i badania nad nowymi technologiami dają europejskim konstruktorom rakiet cenny kamień węgielny, gdy rozpoczynają oni wymagającą pracę nad przekształceniem wybranego projektu w rzeczywistość.

W oparciu o znormalizowaną skalę „Technology Readiness Levels” lub TRL, technologie, które zostały zademonstrowane w środowisku laboratoryjnym na poziomie 3, są dalej rozwijane w ramach FLPP i testowane za pośrednictwem zintegrowanych demonstratorów w celu podniesienia ich do poziomu 6 TRL.

Gdy technologia osiągnie poziom 6, wiele zagrożeń związanych z wykorzystaniem nowej technologii w środowisku kosmicznym zostało złagodzonych. Można ją szybko przenieść na rozwój aż do lotu (TRL 9) przy zoptymalizowanych kosztach i harmonogramie.

Działania FLPP

FLPP definiuje koncepcje i wymagania dotyczące nowych systemów i usług transportu kosmicznego. Technologie są wybierane na podstawie ich potencjału redukcji kosztów, poprawy wydajności, poprawy niezawodności lub zdolności do spełnienia specyficznych potrzeb zidentyfikowanego systemu, demonstratora lub misji.

W ramach programu zintegrowane demonstratory są budowane poprzez łączenie wielu technologii w jeden system lub podsystem, tak aby przemysł mógł z pełnym zaufaniem korzystać z tej technologii.

dodatkowe informacje:

źródło: www.esa.int

#kosmos #esa #nauka #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow